Επιλογή Σελίδας

Όροι χρήσης

από Ιούν 25, 2019

Όροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα vitagreensport.com

Το VitaGreenSport δραστηριοποιείται στην λιανική πώληση συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, βιολογικών τροφίμων και παραφαρμακευτικών ειδών, τα οποία επιτρέπει η Ελληνική νομοθεσία να διακινούνται μέσω του διαδικτύου.

Διευθύνων της επιχείρησης είναι ο κος Ψυρρόπουλος Δ. Ζήσης. Η έδρα της επιχείρησης είναι στην διεύθυνση Κλεάνθους 16, Θεσ/νίκη, Τ.Κ 54642, περιοχή Ιπποκράτειο. ΑΦΜ εταιρείας 117619180. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι το τηλ. 2310 932 206 και το email [email protected] .

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τις συναλλαγές, τις αγορές, τις επιστροφές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την χρήση των δεδομένων της ιστοσελίδας,  την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών.

Με την  περιήγηση ή και την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου vitagreensport.com θεωρείται ότι συμφωνείτε και δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν κείμενο και σε περίπτωση που διαφωνείτε ή διαφωνήσετε μελλοντικά με μέρος ή επί του συνόλου των όρων επικοινωνήστε άμεσα με το vitagreensport.com.

Το vitagreensport.com. δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση παρά μόνο την δημοσιοποίηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφέροντας την ημερομηνία τροποποίησης.

 

Πολιτική Cookies

Το vitagreensport.com δεν χρησιμοποιεί cookies για την ώρα. Ίσως χρησιμοποιήσει μελλοντικά, οπότε και θα τροποποιηθεί το παρόν κείμενο.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και διέπεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία του Ν. 2472/97, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (Ε.Ε) αριθ. 679/2016 (GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον σύνδεσμο GDPR – Προστασία Δεδομένων.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου vitagreensport.com που αποτελείται από τα κείμενα, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα λογότυπα τα εμπορικά σήματα και το λογισμικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του VitaGreenSport. Η αντιγραφή η αναπαραγωγή και η χρήση (ολική ή μερική) του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του VitaGreenSport απαγορεύεται. Επιτρέπεται η αντιγραφή και η αποθήκευση σε ψηφιακή μορφή (μόνο σε προσωπικό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος με δίκτυο υπολογιστών) του πληροφοριακού υλικού και των φωτογραφιών στην περίπτωση που προορίζεται για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

 

Συμπεριφορά Χρηστών

Υποχρέωση των χρηστών είναι:

  • Η παροχή αληθών προσωπικών στοιχείων και στοιχείων παράδοσης των προϊόντων. Τα στοιχεία εγγραφής και κατόπιν εισόδου στον προσωπικό λογαριασμό είναι μοναδικά και προσωπικά και σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποκλοπή τους θα πρέπει οι χρήστες να ενημερώσουν άμεσα το vitagreensport.com. Επίσης οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον προσωπικό τους λογαριασμό σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών τους στοιχείων.
  • Η τήρηση της σχετικής Ελληνικής και την Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των κωδίκων πρακτικής. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση παράνομου, ενοχλητικού, δυσφημιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, χυδαίου, άσεμνου, επιβλαβούς, ή οποιασδήποτε μορφής απαράδεκτου υλικού. Επίσης απαγορεύονται ενέργειες ή πράξεις που επιφέρουν στο vitagreensport.com ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη.
  • Να μην δημοσιοποιούν συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε ιστοτόπους εκτός του vitagreensport.com
  • Να αποφεύγουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υλικό και να μην αποθηκεύουν ή δημοσιοποιούν υλικό το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την συγκατάθεση του vitagreensport.com.
  • Να μην δημοσιοποιούν υλικό το οποίο περιέχει οποιασδήποτε μορφή διαφήμισης ή προβολής προϊόντων ή και υπηρεσιών.

Το vitagreensport.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση υλικού που δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες ή θεωρείται ότι θίγει τα συμφέροντα του. Επίσης για τους ίδιους λόγους είναι δυνατό να διαγραφεί υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες παρακαλούνται να μην προσπαθήσουν να επαναδημοσιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό.

Σε περίπτωση που, εξαιτίας κάποιας μη επιτρεπτής πράξης ενός χρήστη, το vitagreensport.com υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση, τότε ο συγκεκριμένος χρήστης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό αυτό στο vitagreenspot.com.

 

Δικαιώματα Πελάτη-Καταναλωτή

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (φυσικό πρόσωπο εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το vitagreensport.com μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

 

Αποποίηση Ευθύνης

Το ενημερωτικό περιεχόμενο του vitagreensport.com  περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο και προέρχεται από έγκυρες πηγές. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία αναρτάται στον δικτυακό μας τόπο. Το vitagreensport.com καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να είναι αληθές και αξιόπιστο, αλλά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή λανθασμένη ενημέρωση που προέρχεται από το εν λόγω υλικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε ανακρίβεια καλούνται οι χρήστες να ενημερώσουν άμεσα την vitagreensport.com ώστε να ελέγξει και να διορθώσει το υλικό.

Το πληροφοριακό υλικό που είναι αναρτημένο στο vitagreensport.com έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις ιατρικές συμβουλές και γνωματεύσεις. Σε περίπτωση που ο χρήστης ακολουθεί ιατροφαρμακευτική αγωγή ή είναι έγκυος, θα πρέπει απαραίτητα πριν από την χρήση οποιουδήποτε συμπληρώματος διατροφής να πάρει την έγκριση του θεράποντος ιατρού του.

Το vitagreensport.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παρενέργειες των προϊόντων λόγω ακατάλληλης χρήσης ή υπερδοσολογίας ή δυσανεξίας του χρήστη ή αλληλεπίδρασης με άλλο σκεύασμα. Επίσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναποτελεσματικού ή ελαττωματικού προϊόντος. Στην τελευταία περίπτωση η ευθύνη του vitagreensport.com περιορίζεται στην αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής.

Το vitagreensport.com διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων. Οι αποστολές εκτελούνται από 1-4 εργάσιμες ημέρες για Βόρεια Ελλάδα και Αττική και 3-7 εργάσιμες ημέρες για την υπόλοιπη χώρα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να τηρηθούν τα ανωτέρω χρονικά όρια οι πελάτες ενημερώνονται εγκαίρως για την πιθανή καθυστέρηση και τους δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας. το vitagreensport.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση που κάποια προϊόντα ενώ βρίσκονται αναρτημένα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν διατίθενται λόγω γενικότερης έλλειψης των προμηθευτών ή κατάργησης της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα λόγω ή γενικά για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό να παραληφθούν.

Το vitagreensport.com καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να τηρούν τα ωράρια και τα καθορισμένα χρονικά όρια. Ωστόσο δεν λαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιαδήποτε υπηρεσίας που οφείλεται σε ασυνέπεια των εταιριών ταχυμεταφορών που συνεργάζεται, ή τυχόν δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, ή του παρόχου διαδικτυακής φιλοξενίας ή του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών ή του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Το vitagreensport.com χρησιμοποιεί επαγγελματικά εργαλεία και λογισμικά για την 24ωρη παρακολούθηση και αποτροπή κακόβουλων λογισμικών από τον κώδικα του. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πιθανή μόλυνση από τέτοιου είδους λογισμικά του εξοπλισμού των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται κατά την σύνδεση σας στο vitagreensport.com να έχετε εγκατεστημένο στον η/υ, κινητό ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για περιήγηση στο διαδίκτυο, ένα έγκυρο και ενημερωμένο πρόγραμμα antivirus.

Το vitagreensport.com δεν αναλαμβάνει καμία αστική ευθύνη που προκαλείται από απώλεια κερδών ή απώλεια φήμης και πελατείας. Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται αφορούν προϊόντα προορισμένα για προσωπική χρήση.