Επιλογή Σελίδας

GDPR – Προστασία Δεδομένων

από Ιούν 26, 2019

GDPR – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 και ο Κανονισμός (Ε.Ε) αριθμ. 679/2016 (GDPR).

Με την επίσκεψη σας στο VitaGreenSport, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου.

Με την  αποδοχή του παρόντος κειμένου οι χρήστες του VitaGreenSport δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ μπορούν να την ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν ανά πάσα στιγμή.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σας συμβουλεύουμε, να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις πιθανές τροποποιήσεις αυτών.

Το VitaGreenSport δηλώνει ρητά ότι δε θα διαθέσει προς πώληση, ούτε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών προς τρίτους που δεν σχετίζονται με την εταιρία χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών και για λόγους που δε συνάδουν με τους σκοπούς της εταιρίας ή δεν αναφέρονται παρακάτω.Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε δικαστικές και αστυνομικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος των, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το VitaGreenSport μπορεί να είναι:

 • Προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση αποστολής παραγγελιών, τηλέφωνο(σταθερό ή και κινητό) ή διευθύνσεις email όταν εγγράφεστε σε λογαριασμό, καταχωρείτε παραγγελία ή μας στέλνετε  μήνυμα μέσω κάποιας φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας.
 • Τα στοιχεία σύνδεσης στο λογαριασμό σας, τις καταχωρημένες παραγγελίες σας καθώς επίσης και την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι σας, προϊόντα που είδατε πρόσφατα ή τη λίστα επιθυμιών σας.
 • Κατά τη διαδικασία πληρωμής και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας φορολογικά στοιχεία όπως: επωνυμία εταιρίας, επαγγελματική δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τραπεζικό λογαριασμό.
 • Την διεύθυνση IP του δικτύου Internet από το οποίο περιηγείστε μέσω της συσκευής σας στο e-shop μας.

 

 

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα

Το VitaGreenSport συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες ηθελημένα τα παρέχουν χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του e-shop μας. Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών όταν αυτοί:

 • Χρησιμοποιούν γενικά τις υπηρεσίες μας.
 • Υποβάλουν παραγγελίες μέσω της φόρμας καταχώρησης του e-shop μας, μέσω τηλεφώνου ή μέσω email.
 • Εγγράφονται ως χρήστες του e-shop μας.
 • Ενημερώνουν ή προσθέτουν πληροφορίες στο λογαριασμό τους.
 • Εγγράφονται στο newsletter μας.
 • Παρέχουν πληροφορίες  κατά την χρήση των φορμών επικοινωνίας του e-shop μας.
 • Υποβάλουν αξιολόγηση προϊόντων ή και υπηρεσιών.
 • Υποβάλουν σχόλια στο blog μας.

 

Λόγοι συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Οι λόγοι συλλογής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι:

 • Η επικοινωνία μας με τους χρήστες και η παροχή των υπηρεσιών του e-shop μας (αποστολή προϊόντων, προώθηση προσφορών κ.α).
 • Η διαφήμιση και προβολή νέων ή υπαρχόντων προϊόντων.
 • Η παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών.
 • Η ενημέρωση των χρηστών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών(και τα αποτελέσματα αυτών) στους οποίους έλαβαν μέρος.
 • Η προσφορά εξατομικευμένης εμπειρίας στον ιστοτόπο μας.
 • Η συγκέντρωση πληροφοριών από τους χρήστες σχετικά με την εμπειρία χρήσης του ιστοτόπου μας, με σκοπό την βελτίωση του.
 • Η επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με κάποια αγοραπωλησία την είσπραξη οφειλόμενων ποσών.
 • Η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με το λογαριασμό των χρηστών.

 

Δικαιώματα χρήστη

Έχετε δικαίωμα στην πρόσβαση, την διόρθωση, την διαγραφή ή να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο 2472/1997 και τον κανονισμό 679/2016 GDPR. Συγκεκριμένα μπορείτε:

 • Να γνωρίζετε ποία προσωπικά στοιχεία διατηρούμε για εσάς καθώς και να αιτηθείτε τη μεταφορά των στοιχείων σας. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματος σας.
 • Να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν αυτά είναι λανθασμένα ή ελλιπή, μπορείτε, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, ή σε άλλη περίπτωση να αιτηθείτε τροποποίηση αυτών.
 • Να αιτηθείτε τη διαγραφή ή τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την πρόσβασή σας σε ορισμένες υπηρεσίες.
 • Να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως και να αρνηθείτε την επεξεργασία τους.
 • Μετά από αίτημα σας θα διαγράψουμε τον λογαριασμό σας, καθώς και όλα τα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με αυτόν όσο πιο σύντομα γίνεται και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

Η περίοδος εκπλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ίσως να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

Συμπερασματικά, ο εκάστοτε χρήστης έχει δικαίωμα:

 • Να διαγράψει τα προσωπικά του στοιχεία.
 • Να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία.
 • Να αιτηθεί τη μεταφορά των προσωπικών του στοιχείων.
 • Να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων.

Επίσης, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 και τον Κανονισμό αριθμ. 679/2016, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή. 

Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Ελληνικής νομοθεσίας καθώς και τις λογιστικές-φορολογικές ανάγκες της εταιρίας που εξασφαλίζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία της. Μετά από σχετική αίτηση σας, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση μας, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

 

 

Πώς εξασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων

Χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας για να μειώσουμε τους κινδύνους απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Για την προστασία των συναλλαγών σας, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer), το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών σας μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Για την άσκηση των δικαιωµάτων σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο 2310 932 206 ή στο email [email protected] .